Dobro došli

Nacionalna udruga za fortifikacije (skraćeno NUF) krovna je udruga Republike Hrvatske osnovana za proučavanje, popularizaciju i informiranje javnosti o praktičnim arhitektonskim zahvatima na obnovi utvrda koje su u našoj sredini prepoznate kao vrijedna graditeljska baština. Nacionalna udruga za fortifikacije osnovana je u Zagrebu, a na inicijativu International Fortres Council-a (IFC) iz Utrechta i upisana u Registar udruga Republike Hrvatske 14. travnja 1999. godine (pod registarskim brojem 00001377).

Suradnja sa svijetom ostvaruje se preko Međunarodne organizacije nacionalnih udruga za povijesne fortifikacije - International Fortres Council (IFC) sa sjedištem u Nizozemskoj, a čije su članice zemlje EU i SAD-a. Posebno su razvijeni kontakti s nizom europskih autoriteta za fortikacije među kojima su svjetski stručnjaci iz platforme ECCOFORT Dr. H.R. Neumann i iz IFC-a C. Scheltema koji su zaslužni za upis niza utvrda na UNESCO-vu listu zaštićene svjetske baštine.

Najnoviji članci

Annual activities report NUF

A short report of most important activities of Nacionalna Udruga za Fortifikacije in 2015/2016. Više »
Dodano 28.02.2017 u 18:13 sati

Radionica o baštini u organizaciji Francuske i Hrvatske

27. studenog 2012. u Karlovcu je organizirana radionica na temu kulturne baštine. Organizatori radionice su bili Nacionalna udruga povijesnih gradova i regija te gradova s područjima pod zaštitom iz Francuske, Francusko veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj te Hrvatska udruga povijesnih gradova. Više »
Dodano 18.12.2012 u 11:59 sati

Partnerstvo Hrvatska-Nizozemska-Slovenija

23. i 24. listopada 2012. u Karlovcu je održan prvi sastanak ovog projekta odobrenog prema programu EU fondova, Leonardo da Vinci. Trajanje projekta naziva Praksom do uspjeha je dvije godine, a odvijat će se kroz suradnju triju država: Hrvatske-Nizozemske-Slovenije. Više »
Dodano 26.10.2012 u 17:28 sati

NUF sudjelovao na sastanku Odbora za kulturu Vijeća Europe

21. rujna 2012. Izvještaj Nacionalne udruge za fortifikacije kao sudionika na sastanku Odbora za kulturu Vijeća Europe, Maribor Više »
Dodano 24.09.2012 u 21:07 sati